ABLE стартира нова програма за младежко предприемачество през 2019 г.


Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) стартита най-новия си проект - ABLE Activator, който цели да развие предприемаческите и лидерските умения на 30 активни млади хора (студенти и млади професионалисти до 35-годишна възраст), като им даде пряк достъп до ресурси в предприемаческата екосистема и практическо знание за развиването на свой бизнес.

Първото издание на проекта започва на 15-ти февруари 2019 г. и е уникална възможност за всеки бъдещ предприемач. Кандидатстването може да се направи до 6 януари на сайта на програмата -> https://activator.bg/


Какво ще включва програмата накратко ?

Форматът на обучението ще бъде интензивен и е базиран изцяло на метода на ученето чрез преживяване с много практически задачи и симулации. Курсът ще протече в рамките на 6 дълги уикенда (петък-неделя), като всеки от тях ще покрие следните 6 модула:
  • Изграждане на характер и лидерски потенциал;
  • Формиране на идеи и Хакатон;
  • Създаване на стойност и тестване приложимостта на идеите;
  • Бизнес модел;
  • Маркетингова стратегия, продажби и преговори;
  • Демо ден и уикенд с общността на ABLE.

Освен занятията през уикендите, се предвиждат и специални събития всяка сряда, където участниците ще имат възможност да се запознаят с историите на успешни български предприемачи и да посетят иновативни стартиращи компании.

Какво ще получат участниците в програмата?

Споделяне на опит от първа ръка от основатели на стартиращи компании в България, лидери в различни сфери на бизнеса, международни гости и световно признати лектори, чието официално обявяване предстои на откриващото събитие на програмата.

Практически знания, които да ги водят по пътя на осъществяване на една идея - от нейното създаване до представянето на пазара на работещ социален или бизнес проект.

Разбиране на ключовите аспекти на предприемачеството в глобален контекст.

Безопасна среда, където участниците могат да развият креативност и критично мислене, да практикуват комуникационни и презентационни умения, както и работа в екип, да получават обратна връзка и да подобряват представянето си.
Право на членство в Асоциацията на българските лидери и предприемачи за успешно завършилите програмата.
Допълнителни награди и стипендии за най-изявените участници.

Кой може да участва?

Участници могат да бъдат студенти в или след втора година на обучение във ВУЗ, магистри, докторанти и млади професионалисти до 35 годишна възраст. Задължително условие е да владеят английски език и да имат възможност да посещават всички модули от програмата. Необходимо е също кандидатите да имат силна мотивация да се развиват като лидери и предприемачи, както и да допринасят за положителната промяна на средата в България.

Срокът за кандидатстване e до 6ти януари и става чрез попълване на апликационна форма на сайта на програмата www.activator.bg 

Тридесет от всички кандидатствали ще бъдат избрани за участие в програмата, като таксата за включване е 270 лв. За най-добрите кандидати ще бъдат осигурени стипендии.

За всеки от участнците ще бъдат осигурени транспорт, нощувки и изхранване по време на първия и последния модул на програмата, които ще се проведат извън София. Храна, напитки и кафе паузи ще бъдат осигурени и през уикендите, в които ще се провеждат останалите модули от програмата.

Малко повече вътрешна информация и какво ги накара да подготвят и стартират такъв уникален проект, ще ни разкажат двама от главните виновници - Кремена Дервенкова и Иван Шарланджиев.

Разкажете ни малко повече какво прави тази програма уникална за българската предприемаческа среда и пазар?

ABLE ACTIVATOR не е поредната пре-акселераторска програма, но също така не е и стандартно обучение по предприемачество. Обичаме да казваме, че е съчетание от най-добрите качества на двете + щипка иновация, добавена от нас. Разликата между ABLE ACTIVATOR и други подобни програми е това, че участниците влизат в нея самостоятелно, а не като екип. Освен това, има голям акцент върху развитието на предприемачески качества у тях, които са трудни за предаване чрез лекция: като ефективна работа в екип, избиране на съосновател при стартиране на бизнес, приемането на провала като част от процеса на учене, лидерство и упорство по време на трудности. Затова и форматът на обучението е базиран изцяло на метода на ученето чрез преживяване с много практически задачи и симулации.

Друго нещо, отличаващо програмата, е първият уикенд, който ще се проведе на отдалечено място в планината и ще съдържа множество ролеви игри и дейности, които целят личната трансформация на участниците в по-уверени лидери и предприемачи.

Доколко смятате, че подобна програма би извела даден проект до реален бизнес през слеващите 12 месеца от приключване на програмата? Какво показва практическият Ви опит?

Опитът ни от предишната предприемаческа програма на ABLE – Summer Entrepreneurship Program (SEP), показва, че е рядкост участниците да излязат от програмата със старт-ъп, който да развият успешно непосредствено след завършване. Нещо, което обаче се случва често, е, че много от участниците се включат в старт-ъп или развиват собствена инициатива до 3 години от участието в програмата. Това е един от показателите, по които ще измерваме успеха на ABLE ACTIVATOR.

В предприемаческата среда, твърдението, че идеята не е важна, се е превърнало в клише, което обаче не е загубило своята истинност. Никоя идея не може да бъде реализирана без правилния екип с правилната стратегия. Затова и фокусът ни в програмата са самите участници и развитието на техните предприемачески умения. Ние вярваме, че, при подходящо време и екип, те ще съумеят да реализират себе си в бъдеще като част от успешен старт-ъп.

Какви качества и умения може да развие един кандидат предприемач / лидер, които са необходими за стартирането на бизнес или социален проект в рамките на програмата? 

Основната цел на програмата е да прекара всеки от участниците през стратегическите етапи на стартиране на бизнес и то чисто практически и в унисон с българската действителност. Уменията, които те ще изградят, ще бъдат в резултат от “правене” на нещата и, имайки вече знанието за това какви са процесите на практика, те ще бъдат много по-уверени да предприемат действия в посока осъществяване на идеите си. 

Участниците в програмата ще се учат как да генерират идеи, да валидират тяхната приложимост на пазара, да избират правилния бизнес модел, да изграждат стратегии за пазарно проникване, продажби и преговори с партньори и клиенти. Важно умение, което ще упражняват, е т.нар. pitching или да представят кратко и обосновано проекта си с цел да привличат нови хора към своя екип, да намерят правилните партньори и правилните инвеститори.

Каква цел сте си поставили след този проект?

Хората, преминали успешно програмата, ще имат възможност да станат членове на ABLE и да разполагат с ресурсите и мрежата от контакти на организацията. Това е много силна предпоставка за успешното им развитие като предприемачи, а нашата цел е именно да създаваме повече такива – млади, уверени хора, които осъществяват мечтите си и развиват средата и икономиката ни.

Проектът със сигурност ще има второ издание през 2020 г., като намеренията ни са да го продължим докато виждаме, че създава стойност за младите хора с потенциал да бъдат успешни лидери и предприемачи в България.