StartUp Navigator is looking for its startUp enthusiast.

If you are eager to know more about the startup ecosystem and you want to contribute, you are our startUp enthusiast.

StartUp Navigator is a platform that maps all players in the ecosystem. Its aim is to connect startups with business and to promote Bulgaria as a leading country in Eastern Europe for entrepreneurship.

We are looking for 2 startup enthusiasts who will be responsible for:
• Implementation of the strategy
• Coordination of projects
• Enriching the database of startups
• Writing articles
• Communication with stakeholders (local and international)
• Bringing positive ideas and mindset

Requirements :
• High-school (12 grade) or university student (preferably)
• Advanced English
• Well organized
• Self-motivated/ driven
• Interested in the startup ecosystem
• Good communication skills

What we provide:
• Know-how and mentorship on how to start your own business
• Knowledge and real experience on how to make NGO projects successful
• Flexible part-time job
• Working in dynamic and diverse team
• Great network and development opportunities

How to apply?
• Send us a one-page motivation letter freestyle at vnetsova@ablebulgaria.org
• Application deadline: 23:59h, 15 December 2017
• You will start in January 2018

**********************************************************************

StartUp Navigator търси своя StartUp Ентусиаст!

Ако имаш желание да разбереш повече за предприемаческата екосистема и искаш да допринесеш за нейното развитие, значи си нашия StartUp Ентусиаст!

StartUp Navigator е платформа, която обединява всички заинтересовани лица в екосистемата. Целта ѝ е да свързва стартъпи с клиенти и да промотира България като водеща предприемаческа дестинация в Източна Европа, предоставяйки мрежа от контакти и знания в сферата.

Ние търсим двама Стартъп Ентусиасти, които ще имат следните отговорности:
• Прилагане на разработената стратегия
• Координация на проекти
• Обогатяване на базата от данни със стартиращи компании
• Писане на статии
• Комуникация с местни и международни представители на предприемаческата екосистема
• Споделяне на идеи и позитивна нагласа

Изисквания
• Препоръчително е понастоящем да бъде ученик последна година или студент
• Да има отлично владеене на английски език
• Да бъде добре организиран
• Да има силна мотивация
• Да се интересува от развитието на стартъп екосистемата
• Да има добри комуникационни умения

Какво предлагаме:
• Знания и менторство за стартиране на ссобствен бизнес
• Опит в развиването на НПО
• Гъвкава заетост, 10 часа на седмица
• Работа в млад, динамичен и разнообразен екип
• Отлични възможности за създаване на контакти и личностно развитие

Как да кандидaтстваш?
• Изпрати ни 1 страница мотивационно писмо в свободен стил на имейл vnetsova@ablebulgaria.org
• Срок на кандидатстване: 23:59 ч. на 15 декември 2017 г.
• Одобрените кандидиати ще се включат към екипа ни през януари 2018 г.

                                                                                                                                                                                    13.11.17